Κατάλογος Ελληνικών Παραμυθιών Γ. Μέγα - 4, Επεξ. Παραμ. Τύπων και Παραλλαγών ΑΤ 500-559
Αννα Αγγελοπούλου, Μαριάνθη Καπλάνογλου, Εμμανουέλα Κατρινάκη
Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, Αθήνα 2004