Το Κουντουνάκι
Αγνή Στρουμπούλη
Εικονογράφηση Εριφύλη Αράπογλου, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα 2013