Αισώπου Μύθοι
Γεωργία Ταρσούλη
Κλασσική Βιβλιοθήκη Νέων, Εκδόσεις Μ. Πεχλιβανίδης & Σια ΑΕ