Ψέματα κι αλήθεια έτσι είν΄τα παραμύθια
Βασίλης Αναγνωστόπουλος
Εκδόσεις Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 2001, vanagno@ece.uth.gr