Παραμύθια της Θεσσαλίας
Μαρούλα Κλιάφα
Εκδόσεις Κέδρος ΑΕ, Αθήνα 1977