Κουβεντιάζοντας για ... τα Παραμύθια
Πρακτικά Ημερίδας
Σχολικός συνεταιρισμός του 2ου δημοτικού σχολείου Ταύρου, Πρακτικά Διημερίδας (31/3 – 1/4/2001), Εκδόσεις: Μολύβιος Νιάου, Ιούνιος 2002