Της Μοίρας το Γραφτό και πως γυρίζει
Όττο Μπετς
Παραμύθια Ελευθερίας και Ευτυχίας, Εκδόσεις ΘΥΜΑΡΙ ανθρώπινες σχέσεις-αγωγή-συμπεριφορά,
Αθήνα 1988
thymari@ thymari.gr, http://www.thymari.gr