Ο Θαυμαστός Κόσμος των Παραμυθιών
J.C. Cooper
Αλληγορίες της Εσωτερικής Ζωής Πορεία προς την ωριμότητα
Εκδόσεις Θυμάρι, 2007