Το Παραμύθι της Σταχτοπούτας στις ελληνικές και ξένες Παραλλαγές
Αθηνά Ντούλια
Παιδαγωγικές, Λαογραφικές-Ανθρωπολογικές, Ψυχαναλυτικές και άλλες προεκτάσεις
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2010
papazisi@otenet.gr,  www.papazisi.gr