Το παραμύθι και η τεχνολογική εποχή μας
Κωνσταντίνος Δ Μαλαφαντής
Ανακοίνωση στο Σεμινάριο “Αισθητική και Παιδική Λογοτεχνία”.  Διοργάνωση “Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας”, Αθήνα, Ιανουάριος - Απρίλιος 1990.