Αφήγηση και αφηγητές στα ελληνικά παραμύθια
Μ.Γ Βαρβούνης
Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1998