Το νεοελληνικό λαϊκό παραμύθι
Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], Θεσσαλονίκη, 2002