Λόγος εύθραστος κι αθάνατος
Λίλη Λαμπρέλλη
Προσέγγιση στην τέχνη της αφήγησης και στην αθέατη πλευρά των μαγικών παραμυθιών
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2010