Ο Ήλιος και η Σελήνη
(1min 43 sec)
 Ο Ήλιος παντρεύτηκε τη Σελήνη αλλά τη ζήλευε και δεν της επέτρεπε να βγαίνει από το σπίτι.  Έτσι, η Σελήνη έβγαινε σαν έφευγε ο Ήλιος και έμπαινε μέσα όταν επέστρεφε ο άντρας της.