Ο Ποντικός κι η Θυγατέρα του
(4min 22sec)

    Ένας ποντικός δε θέλει να δώσει τη κόρη του σε ποντικό και ζητάει από τον ήλιο, τα σύννεφα, το βοριά και ένα πύργο να την παντρευτούν.  Στο τέλος πείθεται να τη δώσει σε έναν ... ποντικό!