Παραμύθια της Μικρασίας
Μεταγλώττιση και Διασκευη Κειμένων: Γιώργης Κρόκος, Εικονογράφηση: Σπύρος Καρδαμάκη, Αθήνα 1991, Εκδόσεις:  ΝΕΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ, Εφέσου 24, 17121 Νέα Σμύρνη, Τηλ 210 9334554 & 210 9334685