Ελληνικά Παραμύθια με Ανεξιχνίαστες Γριές
Αγνή Στρουμπούλη
Επιλογή, Μεταγραφή, Επίμετρο Αγνή Στρουμπούλη,  Εκδόσεις Απόπειρα, Αθήνα 2002,  apopeira@hotmail.com