Η Στρίγκλα
Λίλη Λαμπρέλλη
Το Παραμύθι και η Συμβολική του Προσέγγιση
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2011